Jdi na obsah Jdi na menu
 


třída kategorie popis
I A

Infekční a parazitární nemoci

I B Infekční a parazitární nemoci
II C Novotvary
II D Novotvary
III D Nemoci krve a imunity
IV E Nemoci endokrinní a metabolické
V F Nemoci duševní a poruchy chování
VI G Nemoci nervové soustavy
VII H Nemoci oka a očních adnex
VIII H Nemoci ucha
IX I Nemoci oběhové soustavy
X J Nemoci dýchací soustavy
XI K Nemoci trávicí soustavy
XII L nemoci kůže a podkožního vaziva
XIII M Nemoci svalové a kosterní soustavy
XIV N Nemoci močové a pohlavní soustavy
XV O Těhotenství, porod, šestinedělí
XVI P Perinatální stavy
XVII Q Vrozené vady, deformace, malformace
XVIII R Příznaky, znaky a nálezy nezařazené jinde
XIX S Poranění, otravy, následky působení vnějších příčin
XIX T Poranění, otravy, následky působení vnějších příčin
XX V Vnější příčiny nemocnosti
XX W Vnější příčiny nemocnosti
XX X Vnější příčiny nemocnosti
XX Y Vnější příčiny nemocnosti
XXI Z Faktory ovlivňující zdravotní stav
 

 

 

 
NEJZNÁMĚJŠÍ REFERENČNÍ HODNOTY:
 
 
 

PLAZMA
Glykémie
3,3-6,1 mmol/l
Glykovaný hemoglobin (GHb)
do 8% celkového Hb
Hemoglobin (Hb)
Muž- 14-18, žena 12-16 g/dl
ACIDOBÁZE
pH
7,36-7,44
BE
+2,05 až –2,5 mmol
SÉRUM
Na
133-150 mmol/l
K
3,8-5,5 mmol/l
Ca
2,0-2,75
Chloridy
98-108mmol/l
Ionizované Ca (aktivní)
1,03-1,23 mmol/l
Mg
0,66-0,94 mmol/l
Fe
cca. 12-27 mmol/l
Osmolalita
275-295 mosm/kg
Urea
2,0-7,5 mmol/l
Kreatinin
35-110 mmol/l (u žen méně)
Konjug. bilirubin (BLR)
do 7 mmol/l
Nekonjug. bilirubin
do 20 mmol/l
Kys. močová
180-420 mmol/l (u žen méně)
Celková bílkovina
65-80 g/l
Albumin
32-45 g/l
Onkotický tlak
3,3-3,5 kPa
Cirkulující imunokomplexy
do 60 arb. jednotek
CRP (C-reakt. prot.)
muži do 5,8 mg/l, ženy do 4,0 mg/l
Mukoproteiny
11-22 mmol/l
Enzymy v séru: (Vždy v mkat/l!)
ALT
ženy 0,55 mkat/l, muži do 0,8 mkat/l
AST
muži 0,65, ženy 0,5
ALP
muži do 2,7, ženy do 2,3
LDH
do 7,5
CK
muži do 4, ženy do 2
AMS (amylázy)
1,25-5,0
GMT
muži do 1,1, ženy do 0,6
Lipáza
do 3,0
Lipidy:
Chol. celkový
do 5,2 mmol/l (tato hranice má vědecky tendenci ke snižování)
HDL
nad 1,6 mmol/l
LDL
do 3,0 mmol/l
TAG (triacylglyceroly)
do 1,8 mmol/l
Speciální:
C-peptid
na lačno 0,9-2,7 mg/l
CEA (střevní tumormarker)
do 6,5 IU/ml
PSA (prostatový tumormarker)
jen muži – 0-5 mg/l

 

MOČ:
Glc
do 0,5 g/l
Na
100-260 mmol/d
K
40-90 mmol/d
Chloridy
120-260 mmol/d
Ca
0,5-5,5 mmol/d
Mg
1,2-12 mmol/d
Osmolalita
50-850 mmol/kg
Urea
67-580 mmol/d
Kreatinin
4,5-18 mmol/d
Kys. močová
1,2-1,5 mmol/d
Celková bílkovina
do 0,15 g/d
Ery
0-4 ks v zorném poli
Leu
0-4 ks v zorném poli
Hustota moči
1010-1020 kg/m3
PLNÁ KREV:
Leu
3,6-9,6×109/l
Ery
muži 14-18 g/dl, ženy 12-16g/dl
Hemoglobin (Hb) - u žen mírný pokles v menstruaci
Muži 135-175 g/l
Ženy 120--165 g/l
Trombo
140-440×109/l
Lymfocyty
1,2-3,4×109/l    (20-50%)
Monocyty
0,11-0,59×109/l(1,7-9,3%)
Granulocyty
1,4-6,5×109/l(42-75%)
SRÁŽENÍ:
APTT (aktivovaný parc. tromboplastinový test – test vnitř. systému – tzv. kontaktní cesta, sráž. se spouští Ca, využ. se ke kontrole antikoagul. léčby heparinem, warfarinem)
25-39 sec
Quick (protrombinový čas – test vnějšího systému)
10-13 sec (tj. 0,8-1,2 INR)
SPECIÁLNÍ:
Normální tlak krve
120/80 mm Hg
Saturace O2
cca. 94-100%