Jdi na obsah Jdi na menu
 


*Nic na tomto světě se neděje bez důvodu*

 

 

 

 

 

 

 

české pranostiky 

duben,květen,červen 

 

 
 
duben
 
 
 • Březen - za kamna vlezem; duben - ještě tam budem.
 • V tomto měsíci jest obyčejně mnoho silných větrů, nato hned sníh, déšť, kroupy, slunečnost a protože stále proměnitelné povětří, že se sotva v celém roku takové nalézá.
 • Ranní déšť a dubnový čas jest stejný.
 • V dubnu čas a panský kvas.
 • Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.
 • Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.
 • Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
 • Dubnový sníh rodí trávu.
 • Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.
 • Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.
 • Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
 • Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno.
 • Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
 • Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
 • Mokrý duben - hojnost ovoce.
 • Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
 • Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu přístup žádný.
 • Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.
 • Na mokrý duben - suchý červen.
 • Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
 • Duben hojný vodou - říjen vínem.
 • Jaký duben - takový říjen.
 • Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru nenajde.
 • Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
 • Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
 • Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjenmý jistě.
 • Co duben našetří, to květen spálí.
 • Když jest plný Měsíc a není oblaky zastřený, tedy vždy stahuje stromový květ, takže se zadusí.
 • Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.
 • Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom.
 • Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.
 • Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.
 • V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom.
 • Hrom v dubnu - dobrá novina, mráz květů více nepostíná.
 • Po bouřce v dubnu připadají mrazíky.
 • Hřímání tohoto měsíce veselý a hojný rok, ale zlých smrt předpovídá.
 • Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
 • Duben časy mění a obdaří fiolů zemi.
 • Kam se nese první bouřka, tam ostatní za ní táhnou.

  1.Duben

 • Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.

  5.Duben

 • Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.

  6.Duben

 • Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda.
 • Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý.
 • Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.

  7.Duben

 • Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.
 • Když prší do božího hrobu, bude žíznivý rok.
 • Jestli před Velikou nocí ten den anebo v Bílou sobotu prší, bude hojně pršet mezi Velikou nocí a svatým Duchem.

  8.Duben

 • Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu.
 • Déšť velikonoční suchou potravu přináší, ale čas pěkný, hojně sádla a potrav.
 • Když na velikonoční neděli prší, na každé pondělí až do svatého Ducha pršeti bude.
 • Prší-li na Boží hod velikonoční, bodou všecky neděle až do letnic deštivé.
 • Na Boží hod velikonoční prší, sucho úrodu poruší.
 • Velikonoční a velkopáteční déšť zřídka přináší žním požehnání.
 • Na Velkou noc bude-li málo pršeti, ne mnoho píce pro sucho bude měti; pakli tan den jasno bude, máslo, omastek lacino přijde.
 • Hezky-li na Boží hod velikonoční, s prací na poli zčerstva počni.
 • Jasné počasí o velikonocích - nastane léto o letnicích.
 • Na velikonoce jasno - bude laciné máslo.
 • Velikonoce krásné úrodu nám dají, pakli slunce hasne, louky sucho mají.
 • Vítr, který od velikonoc do svatého Ducha panuje, drží se celý rok.

  23.Duben

 • Prší-li na svatého Vojtěcha, neurodí se švestky.

  24.Duben

 • Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
 • Jiří a Marek - mrazem nás zalek.
 • Když je na svatého Jiří mráz, bude i pod křovím oves.
 • Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí.
 • Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik do svatého Václava.
 • Na svatého jiří když prší, nejsou na stromech žádné vlky.
 • Jak hluboko před svatým jiřím namokne, tak zase dlouho po něm vyschne (a naopak).
 • Pršelo-li před svatým jiřím, bude po něm ještě více pršet.
 • Svatý Jiří stříkne-li, jeden obrok pryč.
 • Do sucha zaseti do svatého Jiří jest velmi dobře, ale do mokra je hrob.
 • Před Jiřím sucho, po něm mokro.
 • Je-li na svatého Jiří krásně, bude po něm jistě ošklivo.
 • O svatém Jiří krásně-li a teplo, následuje nepříjenmá a mokrá povětrnost.
 • Jasný Jiří - pěkný podzimek.
 • Hřmí-li před Jiřím, bude sníh po něm.
 • Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za kamny dobře.
 • Když před Jiřím rosa, to před Michalem mráz.
 • Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
 • Na svatého Jiří rodí se jaro.
 • Jiří s teplem, Mikuláš s pící.

  25.Duben

 • Jiří a Marek - mrazem nás zalek.
 • Svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo.
 • Po teplém Marku se často ochlazuje.
 • Na svatého Marka, brambor plná řádka.

  28.Duben

 • Mrzne-li na svatého Vitala, mrzne ještě 40 dní.
 
 
květen 
 
 • Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, trnopuk - z kamen fuk.
 • Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.
 • Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - vyženem kozy v háj.
 • Sníh v máji - hodně trávy.
 • Studený máj - v stodole ráj.
 • Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
 • Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
 • V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
 • Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj.
 • Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj.
 • Mokrý máj - v stodole ráj.
 • Mokrý máj - chleba hoj.
 • V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
 • Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.
 • Májová kapka platí dukát.
 • Na mokrý květen přichází suchý červen.
 • Deštivý květen - žíznivý říjen.
 • V květnu vrtel dešťa - hrstka bláta.
 • Májová voda vypije víno.
 • Večerní rosy v máji hodně sena dají.
 • Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
 • Suchý květen - mokrý červen.
 • Když máj vláhy nedá, červen se předá.
 • Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
 • V máji hřímoty nedělají trampoty.
 • Když se v máji blýská, sedlák si výská.
 • V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
 • Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
 • Bujný květ - plný úl.
 • Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o svatém Jáně ani za vodu džbáně.

  1.Květen

 • Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok.
 • Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas.
 • Filipa Jakuba déšť - to zlá zvěst.
 • Kolik Filipa Jakuba krapek, tolik sena kopek.
 • Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se seno.
 • Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se víno.
 • Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.
 • Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle také čočka zaseje.
 • Na Filipa Jakuba chrousti hučí, o Martině studený vítr fičí.

  4.Květen

 • Svatý Florián si jistě může nasadit sněhový klobouk.
 • Déšť svatého Floriána je ohňová rána.
 • Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů.

  11.Květen

 • O svatém Mamertu zima je po čmertu.
 • Déšť na svatého Mamerta přináší soužení, neboť v něm nic dobrého není.

  14.Květen

 • Před 13. dnem máje nejsme ubezpečeni stálého letního povětří; po tomto dni ale není zapotřebí se obávati vínu škodnému mrazu.
 • Před Sevrácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
 • Pan Serboni pálí stromy.
 • Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka.
 • Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.
 • Pakrác Urban bez deště - hojnost vína.

  15.Květen

 • Žofie vína upije.
 • Svatá Žofie políčka často zalije.
 • Déšť svaté Žofie švestky ubije.

  25.Květen

 • Urban bývá studený pán.
 • Pohoda na Urbana - pro sedláka vyhraná.
 • Ubran krásný, vyjasněný - hojným vínem nás odmění.
 • Na Urbana pěkný, teplý den - bude suchý červenec i srpen. Vinná réva nedbá toho - bude míti vína mnoho.
 • Svítí-li slunce na svatého Urbana, bude úroda hlavně na víně.
 • Pankrác a Urban bez deště - hojnost vína.
 • Prší-li na svatého Urbana, znamená újmu vína; pakli jest pěkný čas, dobré víno bude.
 • Jaký den 25. máje jakožto na den Urbana povětří jest, takový podzimek následovati má.

  27.Květen

 • O svatém Duše choď ještě v kožiše.
 • Na svatého Ducha nesvlékej kožicha; po svatém Duchu nezbavuj se kožichu.
 • Déšť o letnicích - slunce na Boží tělo.
 • Na svatého Ducha bláto - bude laciné mláto.
 • Prší-li na svatého Ducha, jsou klepána žita.

  28.Květen

 • Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu.
 • Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena.
 
 
 
červen 
 
 • Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný.
 • Červen studený - sedlák krčí rameny.
 • Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
 • Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi.
 • Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
 • Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.
 • V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
 • Červen mokrý a studený - bývají žně vždy skaženy.
 • Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
 • Hřímá-li v červnu, zvede se obilí.
 • Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.
 • Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína.
 • Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
 • Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
 • Jaký červen, takový i prosinec.
 • Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
 • Červen stálý - prosinec dokonalý.
 • Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.
 • Červen červený jako z růže květ

  8.Červen

 • Medardova kápě, čtyřicet dní kape. Když prší na Medarda namokne každá brázda. Když na Medarda prší, nebudou toho roku houby růst. Po Medardovi ostrá zima už nechodí, ani mráz vinici víc neuškodí. Medardovy mrazy vinné révy nepokazí.
 • Když na Medarda prší, voda břehy vrší.

  15.Červen

 • Déšť na Víta - špatná budou žita.
 • Pohoda na svatého Víta, to dobrota na žita.
 • Prší-li na svatého Víta, jest úrodný rok, ale žádný ječmen.
 • Svatý Vít dává trávě pít.

  21.Červen

 • Na svatého Aloise, poseč louku neboj se.