Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 egyptský  

 

Amon - Ra (30.leden - 1.březen)
K nejvýznamnějším bohům starého Egypta patřil Amon - bůh plodnosti, jeden z hlavních stvořitelů života na zemi. Amon v podobě hada byl prý prvním živým tvore v pradávných vodách, kde oplodnil kosmické vejce, ze kterého povstal život. Jeho manželkou byla bohyně Mut. Později se jméno Amon spojilo se jménem slunečního boha Ra. Staří Egypťané věřili , že narodit se ve znamení boha Amona znamená velké štěstí, neboť život poskytne těmto zrozencům nezvyklé příležitosti. Jsou originální, nezávislí, plní geniálních myšlenek. Mění budoucnost lidstva. Není proto divu, že je mezi nimi mnoho učenců, badatelů, vědců a vynálezců. Jsou to v podstatě idealisté až utopisté, vždy budou věřit v lepší zítřky. Problém nastane, pokud jim začnete jejich neuvěřitelné nápady vymlouvat. Jsou totiž pozoruhodně paličatí a za svými ideály kráčejí hlava nehlava, i kdyby je to mnělo stát více než dobré živobytí. Pověstná je jejich fantazie a nadšení pro věc. Nikdy nebudou pracovat pouze pro peníze, vždy musí být přítomná špetka zájmu a hromada seberealizace. To, co je baví, dělají s velkou chutí, a to, co je nebaví, po nich raději nechtějte, z výsledku budete rozladěni jak vy, tak oni. V citech jsou velkorysí, možná až příliš. Někdy máte pocit, že jim na vás vůbec nezáleží. Nenechte se mýlit, jejich city jsou upřímné, pouze poněkud zdrženlivé. Bývají věrnými, oddanými a spolehlivými přáteli.


Mut (2.březen - 3.duben)

Krásná bohyně Mut, manželka boha Amona, je patronkou lidí, ke kterým se osud často nestaví spravedlivě. Obdařila je proto bojovným duchem, vynikajícím intelektem, skvělou intuicí a značnou bojovností. Díky těmto vlastnostem se její zrozenci dostávají na výsluní světa častěji než ostatní. Výrazné osobité kouzlo a nepřehlédnutelné charisma jim pomáhají překonávat obtíže života více než spolehlivě. Těmto lidem nikdo neodolá, snad proto jsou velkými svůdníky a svůdnicemi. Nicméně jejich volba životního partnera většinou není nejšťastnější. Měli by být opatrnější a svou lásku a horoucí srdce nenabízet celému světu. Tito lidé jsou praktičtí, své povinnosti a úkoly si dokážou mistrně zorganizovat. Vždy jsou mezi prvními, nic jim neunikne. Jen oni objeví nové možnosti tam, kde druzí vidí vyprahlou poušť. Jejich špatnými vlastnostmi jsou značná netrpělivost, podrážděnost až zlostnost. Nedej bůh, když někdo okamžitě nepochopí, co chtějí nebo zamýšlejí. Dokážou pak dát najevo svou nelibost s patřičnou dávkou jízlivé ironie. Zásadně se nezabývají myšlenkou, že druzí nemuseli být tak rychlí a bystří jako oni. Na druhou stranu pouze lidé narození ve znamení bohyně Mut se starají o druhé s dojemnou péčí a dokážou jim poskytnou účinnou pomoct v pravou chvíli. Nejšťastnější léta prožívají mezi 40. a 50. rokem života.

Isis (4.duben - 6.květen)

Nejslavnější egyptská bohyně je pokládána za dárkyni a ochránkyni života. Věrná a oddaná Isis je posilována vroucí láskou ke svému manželovi Osirisovi. Pověstný je její upřímný vztah k synovi Horovi, se kterým bývá často znázorňována (bohyně Isis drží na klíně malého Hora, zde lze hledat předobraz křesťanské Madony). Lidé narození v tomto znamení bývají přitažliví, milí, společenští a velmi vtipní. Miluji svůj domov, do kterého dokážou vnést prvek harmonie. Stmelují celu rodinu, pomáhají jejím slabším členům bez jakéhokoliv pocitu sebeobětování. Jsou skvělými rodiči, své děti vychovávají s láskou, porozuměním na jedné straně a s jistou přísností na straně druhé. S malou dávkou nadsázky lze říct, že základem jejich výchovy jsou pohádky a vařečka. Jsou to lidé všestranně nadaní a s velmi vyvinutým smyslem pro umění. Jejich kreativita, fantazie a hravost nemají konkurenci. Charakterizuje je klidnější povaha a trpělivost. Za svým cílem dokážou jít s výdrží honícího psa. Pevnou vůlí a odhodlaností překvapují své okolí, neboť se zdá, že v jejich křehkém těle žádná síla nesídlí. Bývají přizpůsobiví a vstřícní ke všem novinkám. Rozhodují se rychle, více spoléhají na vlastní pocity a dojmy než na rady druhých. Tím si často škodí, neboť kdyby si nechali poradit od zkušenějších, proplouvali by životem přece jen snadněji. Svou svéhlavosti si připravují mnoho životních utrpení. Faktem zůstává, že chráněnci bohyně Isis vydrží doslova a do písmene všechno, jejich schopnost regenerace je neuvěřitelná.

Horus (7.květen - 8.červen)

Egyptský bůh s ptačí hlavou je synem bohyně nevyčerpatelné štědrosti Isis a boha Osirise. Je symbolem boje Světla proti Temnotě a nabádá ke spravedlnosti. Podle egyptské mytologie za pomocí své matky svedl legendární boj s tyranem Sethem. Horus zvítězil, obnovil řád a stal se prvním svrchovaným bohem sjednoceného Egypta. Lidé narození v jeho znamení vynikají touhou po seberealizaci. Mají vrozenou potřebu uplatnit se. K tomu jim nebesa nadělila vynalézavost, obratnost, sílu a vynikající paměť. Dokážou nahromadit neuvěřitelné množství informací, jsou skvělými řečníky, v diskuzi jim nikdo nestačí. Pokud jste vyzváni ke slovnímu souboji s těmito zrozenci, vzdejte to, nemáte šanci. Často ani nemáte šanci dostat se ke slovu. Jejich upovídanost je totiž pověstná. Snad proto bývají poněkud indiskrétními společníky i důvěrnými přáteli. Chcete-li skutečně něco uchovat v tajnosti, raději jim to neříkejte. Chráněnci boha Hora bývají velkými pracanty, ale výsledky často neodpovídají jejich úsilí. Jsou totiž roztržití, jejich zájmy se tříští a také postrádají trpělivost. V lásce jsou zato velmi vynalézaví, jsou mistři flirtu. Dokážou žít i s více partnery, aniž by některý z nich pojal i to nejmenší podezření, že je jim jejich milý nevěrný. Proto zlatá rady zní: Do manželství vstupujte, milí chráněnci boha Hora, ve vyšším věku, je větší pravděpodobnost, že nabyté zkušenosti z mládí partnerský svazek v podstatě utuží.

Geb (9.červen - 12.červenec)

Egyptský bůh, který symbolizuje mateřství, plodnost, úrodu a sklizeň, v sobě skrývá klasický ženský princip (touhu podrobit se a obětovat se). Lidé narození v tomto znamení jsou pravými romantiky, žijí ve svých snech o hrdinných princích, krásných a křehkých princeznách a zlých čarodějnicích, které chtějí překazit jejich společné štěstí. Bytostně touží po harmonickém a klidném životě. Ale jelikož dobře vědí, že sen je pouhým snem, trpí pesimistickou povahou. Jsou spolehliví, zdrženliví, skromní a klidní. Velmi by jim pomohla větší sebedůvěra ve vlastní síly, a to především v mezilidských vztazích. Vynikají totiž v umění empatie, druhým rozumějí, chápou jejich bolesti a starosti jako málokdo. Pouze si nesmějí ostatní idealizovat, pak se zákonitě dostaví zklamání, které často vede až k zatrpklosti. Ochránci boha Geba jsou pilní, pečliví, při řešení pracovních úkolů potřebují čas na rozmyšlenou, nikdy na ně nespěchejte. Věřte, že i rozvážnost vede k cíli. Stres a spěch jim vysloveně škodí, pod silným tlakem okolí mohou i vážně onemocnět. V lásce jsou milí, citliví, starostlivě láskyplní, trápí je ovšem neustálá představa ztráty partnera. Pokud jim dopřejete v lásce jistotu, jsou ideálními průvodci společného života, kterému se říká manželství.

Sechmet (13.červenec - 14.srpen)

Mocná lví bohyně, strážkyně pekla a spravedlnosti, je symbolem řádu a jasu. Sluneční bůh ji vyslal na svět proto, aby zničila vzpurné lidstvo. Podle egyptské mytologie se říkalo, že nakažlivé nemoci byly jejími zlými posly. Srdce bohyně Sechmet nezná soucit ani útrpnost, proto zcela spravedlivě trestá všechny bez rozdílu. Lidé narození v jejím znamení jsou velmi silní, charakterizuje je pevná vůle, sebevědomí, vytrvalost a tvořivá energie. Mají skvělé pozorovací schopnosti, všímají si věcí, o které ostatní vůbec nezavadí, a dokážou i z mizivé informace vytěžit maximum. O sobě nemají pochybnosti, jsou prostě nejlepší. K cíli se ženou rychle a přesně. Jejich vynikající instinkt dostat kořist je zradí jen málokdy. A navíc vypadají krásně, často oplývají takovým fyzickým půvabem, že popletou hlavu kdekomu. V lásce ovšem nejsou jednoduchými partnery, počítejte s vysokými nároky a s absolutní volností. Miluji sice vášnivě, ale ne trvale, lehce podléhají vábení svých mlsných smyslů. A jelikož velmi dobře vědí, že trpí, pokud žijí sami, zásadně se vyhýbají osamělému životu. Počítejte s tím, že manželství s nimi je vždy jízda na horské dráze, krásná, ale velmi dobrodružná. V práci jsou jako všude jinde naprosto skvělí, výkonní, charismatičtí vůdci, za kterými kráčejí celé národy - buď do ráje, či do pekel.

Toth (15.srpen - 16.září)

Egyptský bůh s ptačí hlavou, který je patronem všech písařů, léčitelů a kouzelníků, vynikal důmyslem, vynalézavostí a tvořivostí. Jasnozřivost boha Totha odhalovala lži, podvody a krádeže. Nositele tohoto znamení patří k nepraktičtějším a nejproduktivnějším lidem. Vynikají v plnění svěřených úkolů, jsou plní, pečliví a přesní. Nikdy nepochybují, a pokud ano, tak to nikdy nepřiznají. Kritiku absolutně nesnášejí. Mají sklon odporovat všemu, co se neslučuje s jejich představami o životě. Zvlášť nepříjemní dokážou být, pokud činnost ostatních podléhá chaosu a nepořádku. Bývají náladoví, podezřívaví a krajně nedůvěřiví, jejich zrak každého propíchne jako laser a zpytavě zkoumá všechny nepravosti, úchylky, odchylky a nepřesnosti. Přesto nikdy nezůstávají bez přátel a velkého vlivu. Na ostatní lidi působí tajemně, hloubavě, skrývají v sobě jakési tajemství o řádu bytí, což je velmi přitažlivá vlastnost. Jedinci narození v tomto znamení jsou obětaví, dokážou druhým vytrvale a ochotně pomáhat, čehož ostatní lidé vydatně zneužívají. Proto by chráněnci boha Totha měli být na sebe opatrní. Špatně snášejí fyzickou či psychickou námahu. Při překročení určité meze u nich dochází k vážným zdravotním problémům. Ve společnosti a v lásce jsou spíše ostýchaví a bázliví. Málokdy dávají najevo své city, které jsou ovšem hluboké a silné. Někdy upadají do opačného extrému, aby neukázali, jak moc jim na partnerech záleží, obrňují se jakousi falešnou cudností a sexuální zdrženlivostí. Pokud se druhým podaří pancíř studu rozbít, získají v těchto bytostech skutečně šťastné a milující druhy.

Seth (17.září - 20.října)

Seth je podle egyptské mytologie bohem války, bouře a pouště. Bůh Horus jej porazil, a proto Seth bloudí světem jako vyhnanec, pronásledován úmorným a neúprosným sluncem. Aspekt exilu jej povyšuje na boha svobody. Nositelé tohoto znamení řeší po celý život otázku míry svobodného rozhodnutí. Jen oni znají různé možnosti volby, a proto hledají správnou odpověď, která však neexistuje. Bytostně touží po harmonii, duševní rovnováze, ale ta se zákonitě nikdy nedostaví. Neustále je bude trápit úzkost z nesprávné volby. Naopak velmi rozhodnými dokážou být v okamžiku, kdy se setkají s nespravedlností, to vytáhnou do boje v plné polní. Okamžitě se stávají nekompromisními a neúnavnými bojovníky za pravdu. A na své těžce nabité pravdě trvají, na to můžete zvít jed. Pozor absolutně nesnášejí jakýkoliv nátlak, náznak například politického útlaku je dokáže proměnit v hlasatele spravedlivého řádu, který si dokážou i prosadit. Tatam je obava, úzkost či strach. Materiální hodnoty pro tyto lidi moc neznamenají, pozoruhodné je, že v životě nikdy nestrádají a bez prostředků se octnou skutečně málokdy. Díky své vrozené diplomatičnosti jsou skvělými vyjednavači znepřátelených skupin, v každé byť sebehorší situaci dokážou najít kompromisní řešení. V tomto okamžiku se z boha války stává patron smíření, důkaz toho, že každá mince má rub a líc. Ke svému duševnímu růstu potřebují náklonnost a oddanost milujícího partnera.

Osiris (21.říjen - 25.listopad)

Egyptský bůh Osiris, nejčastěji zpodobňován s korunou, žezlem a důtkami, byl bůh podsvětí a vegetace. Symbolizoval nevyčerpatelnost přírody. Manželkou mu byla jeho sestra - bohyně Isis. Nositelé tohoto znamení jsou lidé s velmi bystrým uvažováním, inteligentní, aktivní a nesmírně zvídaví. Vždy chtějí věcem přijít na kloub, nelitují jakékoliv námahy, jen aby se dozvěděli vše, co potřebují. Svými přesně formulovanými dotazy dokážou být i pěkně nepříjemní. Lhát ale jim nezkoušejte, stejně vás odhalí a ještě vás ve vaší lži pořádně skoupou. Chtějí být dokonalí a dokonalí musíte být i vy. Jsou velmi náročnými partnery, neodpustí vám ani malé selháni, natož nějakou chybu. Své city dokážou mistrně maskovat, takže často nevíte, co si doopravdy myslí. Také těžko odhadnete jejich chování, jsou poměrně nevypočitatelní. Stává se , že vás ráno překvapí milým úsměvem, ale už za hodinu vás za něco seřvou. A právě nevyzpytatelnost činí z těchto lidí tak přitažlivé a originální bytosti. Chráněnci boha Osirise bývají fyzicky zdatní, dobře snášejí jakoukoliv námahu. Pouze psychika je někdy zradí. V zaměstnání jsou stejně úspěšní jako v každodenním životě, mají vynikající talent rozpoznat vhodnou příležitost. K jejich typickým charakterovým rysům patří příklon ke všemu záhadnému a mystickému.

Anubis (26.listopad - 28 prosinec)

Anubis byl egyptský bůh se psí hlavou, kterému se přisuzovala schopnost balzamovat těla zemřelých. Je symbolem přechodu duše z jasného dne do posvátných míst. Snad proto, že bůh Anubis byl symbolem hranice mezi životem a smrtí, lidé narození v tomto znamení milují riziko, dobrodružství a hazard. Tato touha po nebezpečí je často vhání do komplikovaných životních situací, ze kterých ne vždy vyjdou bez újmu. Jenomže oni milují svět, kde se něco děje, svět plný vzrušení, jiný by je ani nebavil, proto se po hlavě vrhají do nových a nových zážitků s očima plnýma úžasu. Většinou již v raném mládí se dokážou postavit na vlastní nohy. Velmi dobře vědí, čeho chtějí v životě dosáhnout, a také toho dosáhnou. V podstatě jsou sobečtí, dělají, co se jim zrovna zlíbí, a chcete-li s nimi žít, musíte se jejich klopotnému tempu přizpůsobit. Nicméně nudit se rozhodně nebudete. Přichystají vám sice životní běh v pořádném tempu, ale plný skvělých zážitků. Navíc jsou věrnými partnery a druhého dokážou milovat, i když se v nich zklamou. V lásce nikdy nezahořknou. Chráněnci boha Anubise jsou nezávislí, jedineční a mají krásnou schopnost malých dětí - nadchnou se pro každou hloupost na světě.

Hathor (29.prosinec - 29.leden)

Nejsložitější z egyptských bohů - bohyně Hathor - byla znázorňována v podobě zvířete s kravskou hlavou. Byla vládkyní žen a patronka zasvěcených, symbolizovala smrt a znovuzrození. Nositele tohoto znamení jsou moudří. Nehoní se za pomíjivými krásami světa, ale dokážou ocenit věci skutečně podstatné. Proto často zůstávají osamocení. Svými myšlenkami a nápady šokují okolí, které je nechápe. Není ale vůbec jisté, zda oni chtějí, aby je chápalo. Tito lidé jsou originální za každou cenu, vydělují se ze společnosti a ohrnují nos nad druhými. Chtěli by, aby všechno klapalo podle jejich řádu, protože oni sami se měnit nemíní, domnívají se totiž, že dospěli k dokonalosti. S jistou dávkou nadsázky je to pravda, jsou skutečně na pomyslné cestě duší nejdále. Háček je v tom, že jejich vševědoucí letora je poněkud omezující. Pokaždé budou potřebovat druhé, kteří jim pomohou dotáhnout jejich geniální nápady do zdárného konce, jim samým na to chybějí fyzické síly. Chráněnci bohyně Hathor jsou oblíbeni pro svůj skvělý přehled, lidé je často žádají o dobrou radu nebo pomoc. A jejich pomoc dokáže být zatraceně účinná. Jenom je raději nekritizujte, boží dokonalosti se nic nevytýká, boží dokonalost je prostě dána a vy se s ní musíte vyrovnat. Pokud na tuto hru přistoupíte, získáte velmi oddaného, vděčného a milujícího partnera, který vás nikdy nenechá padnout do prachu životních cest.