Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

  

číselný -numerologie 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

NUMEROLOGIE – budoucnost z data narození 

 

Numerologie je pouze jednou z věd využívaných pradávnými mudrci, kteří využívali nebývalou vibraci čísel a jejich vlivu na životní cykly v životě člověka. Například Pythagoras, soustředil se na zvláštní význam jednociferných čísel od jedničky do devítky a naplnil jej hlubokou symbolikou. Tím napomohl moderní numerologii.

Čísla od 1-9 a čísel 11 a 22

Výklad významu čísel nám umožní předvídat některé životní události, na ty se pak můžeme lépe připravit,nebo si z nich vzít alespoň ponaučení

1...sebedůvěra,nezávislost,energie
2...rovnováha,city,intuice
3...chápavost,vnímavost,bystrost
4...organizační schopnosti,pracovitost
5...nadšení a energie,člověk je společenský
6...porozumění,harmonie,láska
7...rozvaha,silná duchovní orientace,filosofie
8...vůle,ambice,peníze
9...loajálnost,soucit,laskavost,ideály

Zvláštní status mají čísla 11 a 22,jsou to čísla vyjímečná.

11...síla,nesobeckost a komunikace
22...inspirace,prozíravost,obchodní duch a vyjímečnost

Čísla hrají v našem každodenním životě důležitou roli.

Kombinace čísel v našem datu narození nevyjadřuje jen pouhý den v kalendáři,ale předurčuje i naši povahu.Lze z něj vyčíst jací jsme lidé,jak se dokážeme s okolnostmi poprat a jak se vyrovnáváme s okolím...stejně také hovoří i o našem profesním uplatnění a životních možnostech.

Z čísel lze odhadnout míru rizika našich možností,předpokladů a o výši naší potencionální energie.

Čím lépe si budeme uvědomovat vibrace čísel a číselných kombinací v našem datu narození,tím jasněji budeme chápat sami sebe .

Také překážky,které nás na cestě životem provázejí, mají jakýsi hlubší smysl v kontextu těchto čísel a mohou nás naučit lépe je překonat...

 

Význam čísel

 

Číslo života:

1 je symbol života. Tito lidé mají přirozené vůdcovské nadání. Často bývají úspěšní, protože jejich osobnost vyzařuje sílu. Jsou rozhodní, sebejistí a odvážní a díky své tvořivosti se uplatňují v povoláních, ve kterých mohou plně rozvinout svůj potenciál. Postrádají však toleranci a měli by se naučit respektovat druhé.

Má sklon k vůdcovství. Má odvahu a inspiraci. Je aktivní a tvůrčí. Přednost dává individuálnímu úspěchu. Schopnost prosadit se vlastní iniciativou a vůli uspět. Je třeba více času věnovat druhým. Je dobré ji chválit. Ráda dominuje. Řídící schopnosti. Někdy dosáhne slávy nebo společenského postavení.

Pozor na nadřazenost a tvrdohlavost. Osobní váhavost a obtíže v hledání vlastní cesty. Malá pomoc a podpora z vnějšku. Osamělost.

Lidé s životním číslem 2 kladou důraz na domov a rodinný život. Spíše reagují, než by sami vyvíjeli činnost. Namísto síly sázejí na přesvědčivost, dokáží se vžít do pocitů ostatních. Rádi pracují v týmové práci, ale měli by se naučit ovládat city, protože svým proměnlivým jednáním mohou způsobit nedorozumění.

Tato osoba je snášenlivá. Laskavá a vyniká velmi dobrou intuicí. Kterou může využívat při své činnosti. Je dobré naslouchat druhým, mít trpělivost a učit se umění diplomacie. Nedostatek odvahy k realizaci plánů. Iniciativu přenechává druhému. Od partnera potřebuje oddanost. Důležité jsou vztahy, přátelství a citový a partnerský život. Dovede dobře usmiřovat osoby, které jsou ve sporu. Úspěch ve spolupráci s druhými.

Lpění na majetku. Pozor na malichernosti. Může se projevit určitá pasivita a sklon poddat se okolnostem. Pozor na podřízenost a přecitlivělost. Špatně se vyrovnává se stresem. Potřebuje kolem sebe klid a pohodu, jinak se stane roztržitou a nervózní. Často se vyhýbá jakékoliv formě vedení a odpovědnosti.

 

Lidé s číslem 3 neustále rozšiřují své obzory, doslova i obrazně. Mají tendenci vidět všechno s nadhledem. Vyznačují se společenskostí, jsou dobrými společníky. Jejich cíle jsou někdy přehnané. Často ve svém postavení disponují mocí. Touží po osobní svobodě, ale někdy jí bohužel upírají ostatním.

Tato osoba je mentálně čilá a má činorodou mysl. Je tvořivá, originální a má dobrou obrazotvornost. Nesnáší nudu. Ráda spolupracuje s druhými lidmi. Vyniká osobním kouzlem a vtipem. Je kritická k druhým, a proto je třeba se učit určité diplomacii. Pro aktivní činnost potřebuje pracovat bez zábran a s volností. Velmi ráda pracuje ve dvojici. Často se stává, že lépe pracuje pod vlivem stresu, který aktivuje její mentální energii. Obvykle má rychlý úspěch. Je třeba více ctižádostivosti a otevřít se. Je vynalézavá a nápaditá při řešení problémů. Snadné navazování kontaktů, někdy ale povrchní. Rychle se rozhoduje avšak ne vždy správně.

Pozor na neklid, roztěkanost, přílišnou výbušnost, vznětlivost, strach z jednotvárnosti a nevyrovnaného finančního života. Pozor na neopatrnost.

 

Číslo 4: Tito lidé jsou solidní, pevní a pracovití. Mají rádi bezpečí a spolehlivost a často je přitahuje práce v zavedených společnostech. Díky své zarputilosti, vytrvalosti a schopnosti poučit se z chyb dokáží bojovat s obtížemi. Ve všech oblastech jsou pečliví, jako partneři vynikají věrností a oddaností. Měli by se trochu uvolnit, jinak působí příliš samolibě.

Dosáhne pracovních úspěchů díky své vytrvalosti a systematické práci. Důležitá je důslednost a pořádek. Úspěch v pozdějším věku a po poměrně usilovné práci. Důležitá je trpělivost. Tato osoba je praktická a konzervativní. Nemá chuť ke změnám, i když nemá ráda monotónní život. Je obvykle fyzicky zdatná a proto dává přednost činnostem, kde uplatní fyzickou sílu a obratnost. Je pracovitá. Potřebuje jistotu věrnosti partnera.

Pozor na nedbalost a zúžený pohled na život. Opatrnost při rozhodování. Pozor na to, aby to, co prožívá, neobracela dovnitř, což působí na nervový systém, proto je důležité uvolňování energie. Může se objevit nedostatek sebejistoty.

Tyto bystré "5", živé a podnikavé jedince přitahuje vše nové a nevyzkoušené. Bývají vtipní, i když jejich uličnické vtipy někdy ostatní rozčilují. Z potíží se dostávají pomocí šarmu. Vyhovuje jim práce, která zahrnuje výměnu informací a styk s veřejností. Měli by však mít na paměti, že kdo umí od všeho trochu, nezná pořádně nic.

Tato osoba potřebuje pohyb, změny a ráda cestuje. Vyhledává svobodu a dobrodružství. Je přístupná novým věcem a myšlenkám. Má vůdcovské sklony. Má dobré šance. Je ambiciózní, avšak velmi citlivá a vyhýbá se rutině a nudě. Imponují jí lidé, kteří ji dokážou získat v nějaké oblasti.

Nepodléhat okamžitým nápadům, nestálosti, sklonu k nervozitě a neklidu. Je dobré udržet rovnováhu v citové, profesionální a finanční oblasti. Nemá ráda pravidla a omezení a nelze ji k ničemu donutit. Pozor na nehody.

Číslo 6 je spojeno s planetou lásky, má proto vliv na harmonii a rovnováhu. Pro tyto lidi je důležité materiální zabezpečení, pro jehož dosažení mají dostatek schopností. Bývají úspěšní v byznysu, zejména ve spojení s partnery, uplatňující se v umění a v obchodě s luxusním zbožím. Jejich slabostí je pravděpodobně samolibost, a proto by se měli naučit ovládat své panovačné sklony.

Velmi často tato osoba bude před volbou a je třeba se dobře rozhodovat tváři v tvář vznikajícím příležitostem. Partnerství, rodina, domov jsou základem pro úspěch. Ráda pomáhá druhým. Potřebuje partnera, který splní její představy. Touží po harmonizaci vztahu. Obvykle jsou láska a manželství úspěšné. Je však třeba najít ochotu k ústupkům. Často má smysl pro obchod a příklon k estetice nebo umění. Pravidelněji se věnovat zdraví. Klade důraz na materiální stránku života. Je velmi důležité si ujasnit, co je dobré a co je špatné a pochopit, že smyslem překážek je posílit a prověřit vůli. Důležité je uznání, láska apod., která rozvíjí její sebedůvěru.

Pozor na váhavost, roztěkanost a netoleranci. Přílišná snaha po dokonalosti a nedůtklivost.

Lidé s číslem 7 jsou známí svými duševními schopnostmi, nebo přinejmenším citlivostí a idealismem. Bývají vlídní, ohleduplní a soucitní. Mají dobrou představivost, někdy svou tvořivost uplatňují u filmu nebo v televizi. Nebezpečí pro ně spočívá ve ztrátě kontaktu s realitou a unikání před ní.

Tato osoba dává přednost duševní práci. Je snaha se realizovat ve skutečném kvalitním životě a vyvíjet se prací na sobě samém. Potřebuje pro svůj život přátelství. Manželství může být nesnadné, neboť chce být nezávislá. Dochází k nečekaným změnám v životě. Nic nedělat silou. K úspěchu je třeba dobře vnímat druhé a život a rozvíjet sebedůvěru. Přátelství a vztahy hrají hlavní úlohu. Realizace materiálních cílů je obtížná, i když peníze přicházejí nečekaným způsobem. Může se objevit sklon ke studiu, duchovnímu životu nebo velké cesty. Dobře působí venkov, hory nebo moře. U této osoby se může projevit léčitelské nadání ve všech směrech jako je fyzický, emocionální i duchovní směr.

Pozor na pesimismus a přílišnou strohost. Někdy je pyšná a nepřístupná. Nedostatek realismu. Pozor na samotu. Důležitá je nezaujatost.

Lidé s číslem 8 kladou velký důraz na společenské postavení. Jsou ctižádostiví, zaměření na kariéru a rozhodní, dokáží těžit ze své vytrvalosti a tvrdé práce. Dokonale ovládají své emoce a neochvějně směřují za svým cílem, někdy na úkor osobních vztahů. Měli by se naučit sdílení s ostatními, nebo budou nemile překvapeni prázdnem ve svých životech.

Tato osoba je ctižádostivá. Touží po moci a penězích. Riskantní cesty jí přinesou úspěch. Problémem je někdy nedostatek odvahy, odolnosti a duševní rovnováhy. Má dobré řídící a organizační schopnosti. Je houževnatá, vytrvalá, ale konzervativní. Pro tuto osobu je důležité pochopit rovnováhu v životní existenci. Je třeba pochopit příčiny a následky. Je třeba udržet v rovnováze dávání a braní, materiální majetek nepřinese klid, ani uspokojení, pokud nebude ke prospěchu ostatním. Má silný charakter a vůli překonávat překážky.

Pozor na zneužívání moci, které může mít vážné důsledky, útočnost, tvrdost, nesnášenlivost a netrpělivost. Je dobré naučit se čekat na úspěch, jinak vzniká riziko značných neúspěchů. Nikdy neztrácet ze zřetele smysl pro slušnost a úctu k druhým, jinak hrozí finanční nebo právní problémy. Má o sobě vysoké mínění a je vybíravá. Je náladová. Nehody nebo problémy se zdravím mohou být brzdou v rozvoji.

Lidé s číslem 9 jsou energičtí, neklidní a agresivní, dokáží k dosažení svých cílů využít ostatní. Mají schopnost plánovat, ale nedokáží se déle soustředit. Soutěživý duch je někdy vede k uspěchaným rozhodnutím, protože si libují v problematických situacích, ve kterých často obratně vítězí. Jejich největší chybou je nedostatek rozvahy a špatné sebeovládání.

Tato osoba hledá ideál. Bude podnikat cesty, aby získala zkušenosti a setkání s významnými lidmi. Má vysokou úroveň mentální energie a všechna úskalí a problémy zvládne. Dobré je, když zvýší oddanost věci, citlivost a odvahu. Idealistický přístup k sobě i okolí. Je zodpovědná. Někdy si neuvědomuje hloubku své moudrosti. Není pro ni nutné zvýšené materiální zajištění. Láska, pravda a přátelství, to je velmi důležité. Potřeba dávat mnohé ze sebe ve prospěch druhých. Občas nečekaný úspěch a realizace velkých plánů a to v době zralosti. Široká komunikace s veřejností nebo zahraničím. Snadno se učí.

Pozor na sklon k iluzím, vypjaté citovosti, náladovým a přehnaným reakcím. Sklon k citovému napětí a psychickým výstřelkům.

11 je známkou opravdové síly, duševní i tělesné. Tyto osobnosti dokáží naplnit všechna svá předsevzetí, někdy však za cenu sobeckého využití svého vlivu. Jsou rozhodní, odvážní a energičtí, snadno získávají respekt a uznání, mají vrozené vůdcovské nadání. Bez problémů vyjadřují své city, včetně náklonnosti a lásky.

Tato osoba je ambiciózní a inteligentní. Může dosáhnout velkého úspěchu, ale i krachu. Je nadaná a má sklon k vizím. Dovede využívat inspirace shora. Je potřebná trpělivost a vyrovnanost a dále více vůle. Je citlivá a tvořivá. Je potřebné se naučit správně hodnotit své emoce a otřesy.

Pozor na netrpělivost, nepochopení druhého, tvrdost a nesmiřitelnost. Pozor na nedorozumění, na stresové situace a proměnlivý materiální život. Pozor, aby své nevšední schopnosti nevyužívala jen k hromadění majetku.

Číslo 22 je považováno za známku dokonalosti. Lidé s tímto číslem dosahují dokonalé rovnováhy ve všech oblastech života. Jejich možnosti jsou bez hranic, hluboké znalosti a pochopení jim umožňují vést ostatní po cestě osvícení. Nebezpečí představuje sklon usínání na vavřínech, tendence věřit, že díky svým znalostem a moudrosti se už nemusejí nic učit.

Tato osoba má snahu po kolektivní činnosti. Je vysoké inteligence. Osobní život je na druhém místě. Má touhu budovat pro druhé. Vidí daleko a v širokých souvislostech. Má inspiraci a sílu. Je dobré naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Snažit se o lidský přístup. Pozor na duševní přetíženost až poblouznění. Vyhýbat se nesoustředěnosti.

Číslo projevu

Číslo 1: Tito lidé působí sebevědomým dojme, i když se tak zrovna necítí. Jsou to přirozené autoritu, které v každé situaci tíhnou k vůdcovství. Jsou dobří kamarádi a užiteční v nouzi, také jsou důvěryhodní a věrní.

Číslo 2: Tito lidé milují harmonii a mír s ostatními, proto je těžké opětovat jejich city. Oni touží po absolutní dokonalosti ve vztahu, která není možná, to vede k přehnané kritičnosti a rozjímání nad tím, jaký by život mohl být… Naučte se ovládat své emoce a důvěřovat ostatním.

Číslo 3: Lidí, které jsou ve společnosti středem pozornosti, protože chtějí upoutat pozornost. Jsou zábavní společníci, ale někdy působí vychloubačským dojmem. V soukromí jsou ale velmi osamělí.

Číslo 4: Vyjeté koleje a zvyky, v tom si libují lidé s číslem 4. Jsou spolehlivými přáteli a spolupracovníky. Neradi přijímají nové myšlenky. Podaří-li se někomu získat jejich uznání, můžete si být jisti jejich přízní, ne však v případě morálních nedostatků. S penězi nakládají opatrně až lakotně.

Číslo 5:Zvídaví a učenliví jedinci se širokým polem zájmů, obvykle slouží za zdroj důvěryhodných informací, které někteří pokládají za klepy, jiní za seriózní zprávy. Vždy přitahují pozornost. Snažte se z jejich společnosti vytěžit co nejvíce, zřídka totiž setrvají na jednom místě déle.

Číslo 6:Tyto osobnosti jsou většinou populární a mají rády boj ostatních o svou přízeň. Přitahují je světlé stránky života, často chodí do kina, divadla nebo pěti hvězdičkových restaurací, nejlépe s okouzlujícím doprovodem. Málokdy provokují hádky.

Číslo 7: Tito lidé bývají mylně pokládáni za upjaté či naopak lehkovážné, ale kdo se k pokusí k nim proniknout, zjistí, že jsou velmi přátelští. Zajímají se o filosofii či okultismus. Velmi rádi studují, až se mnohdy zdá, že mají jisté vrozené znalostí. Jestliže je rozvinou, mohou sami později učit ostatní.

Číslo 8: Tito lidé touží po popularitě, ale neměli by být tak panovační a nároční. Díky své velké energii se dobře uplatňují v byznysu, jejich cíl občas představuje co největší kupa peněz. Mají velké vlohy pro týmovou práci.

Číslo 9: Velmi přitažliví lidé, kteří nemají ani tak fyzickou krásu, jako krásu svého ducha. Milují svobodu a nezávislost, a proto je těžké připoutat je k jednomu místu. Často také zapomínají na schůzky. Obvykle jsou čestní a pravdomluvní, někdy až neomaleně otevření, takže od nich neočekávejte žádné pochlebování.

Číslo 11: Idealisté, kteří se rádi dohadují. Jestliže jste na jejich straně, je vše v pořádku, nesouhlasíte-li s nimi, pak se mohou stát hrozivými nepřáteli. Je těžké se k nim přiblížit. Lidé se obvykle v jejich přítomnosti cítí nesví.

Číslo 22:Lidi s tímto vládnoucím číslem obklopuje aura nevinnosti, díky níž jsou velmi přitažliví a půvabní. Ostatní se mylně domnívají, že by jim měli poskytovat ochranu, ačkoli se jedná o osoby, jež se dokáží vyznat v každé situaci a v každém člověku. Jsou vyhledávaní jako společníci, kteří umějí užívat života.

Číslo srdce

1:Mají úžasný elán, sledují neochvějně svůj cíl a jen zřídka od něčeho opouštějí. Mohou však být upjatí a hluší k radám ostatních. V lásce berou city druhých jako samozřejmost. Měli by se sami více projevovat.

2: Tito lidé bývají citliví a velmi zranitelní. Touží po spolehlivých vztazích a dokáži pro ně udělat cokoli. Jsou vlídní, starostliví a ohleduplní, což z nich činí ideální léčitele. I když tuto schopnost nerozvinou, pouhá jejich přítomnost mívá uklidňující účinek.

3:Tito lidé jsou věční optimisté, kteří stále doufají v lepší budoucnost. Je těžké nerušit jejich neochvějné přesvědčení, že život má smysl a cíl a že námaha se na konec vyplatí. Mají smysl pro humor a umí zvednout pozvednout náladu, dokáží dodat svým blízkým odvahu.

4:Lidé, kteří milují soukromí. Pozornost ostatních je dovádí do úzkých, ale jsou šťastni v kruhu rodiny, kde život běží v souladu se zažitým řádem. Jejich domov bývá uklidňující a přitažlivý.

5:Tito lidé se zabývají mnoha různými obory, ale nejraději studují v soukromí. V milostném životě jsou nestálí, mají mnoho přátel a známých a jejich domov se stává místem setkání takovýchto lidí. Uspokojení jim přináší neustálá výměna myšlenek a názorů s ostatními.

6: Lidé s 6 miluji chválu a uznání, taky se proto, aby chvála byla zasloužená snaží udělat všechno. Pečují o blaho ostatních, jsou dobrými rodiči a partnery, ale neomezují se jen na rodinu.

7: Tito lidé bývají považováni za podivíny, kteří o samotě bádají nad smyslem života. K jejím vášním patří hudba a četba. Jen málokdy na navazují milostné vztahy. Jestliže se o to pokusí, končí známost obvykle fiaskem.

8: Lidé, kteří si libují v úspěchu a bohatství. Dostanou se do nesnází, neustále se na něco stěžují. Líbí se jim role hlavy domácnosti, za každých okolností jsou mimořádně spolehliví. Měli by se naučit, jak se uvolnit.

9: Zruční lidé, kteří se zajímají o mechanickou stránku fungování věcí. Vyplatí se zavolat je v případě jakékoli poruchy. Potíže jím přináší jejich hloubání nad vztahy, protože na partnerech vidí jen chyby. Jen stěží ovládají svůj neklid.

11: Velice zásahoví lidé, kterým dělá potíže reagovat na náhlé změny. Vnitřní přesvědčení, že jejich poslání je vnést do světa řád, je stále nutí za něco bojovat. Ovládají je nutkání, často nerozumějí sami sobě a jsou schopni opustit domov a rodinu.

22: Lidé,kteří si připadají velmi vyjímeční a věří, že jejich názor je vždycky správný. Chtějí žít v míru a souladu, čehož také jako příjemní lidé dosahují. Nebezpečí pro ně představuje soukromé snění bez vynakládání úsilí. Mívají větší schopnosti než ostatní, je však pravděpodobné, že je nevyužijí.

Číslo osudu

1: Vůdci, kteří potřebují ovládat své okolí a odmítají pracovat v podřízeném postavení. Daří se jim v povoláních, kde mohou uplatnit své tvořivé a umělecké vlohy. Doma mívají hlavní slovo. Nejšťastnější jsou ve velkých rodinách, kde udílejí příkazy mnoha lidem.

2: Lidé dvojky působí chladným a soustředěným dojmem. Nejlépe jim vyhovují zaměstnání, kde je třeba něco posuzovat. Jestliže někdo zkříží jejich plány, tak se uzavřou. Spory často vyhrávají díky své zarputilosti. Takto se chovají i v osobním životě, k blízkým někdy přistupují přehnaně ochranářsky

3: Lidé s číslem 3 touží po úspěch a často jej dosahují. Přitahuje je kariéra ve veřejných službách, dokáží kolem sebe šířit spokojenost. V osobním životě se obávají polapení do osidel rodinného života.

4: Lidé s číslem 4 jsou pracovití, vynalézaví a vyhovuje jim postavení zaměstnance, jen málo kdy tráví čas klábosením. Bývají také starostliví, ale nemají rádi vytváření trvalých vztahu, proto si raději pořizují domácí zvíře.

5: Těmto lidem vyhovuje jim proměnlivé zaměstnání, zejména obnáší-li komunikaci s veřejností. V osobním životě často dávají přednost svobodě před vážnou známostí. Někteří mají nutkání cestovat a nakonec se usazují v místě daleko od svého rodiště.

6: Mnoho lidí s číslem 6 si často si vydělávají tím, že ostatním dělají radost (ošetřovatelka, kadeřnice, herec). S penězi zacházejí opatrně a obratně, jestliže založí vlastní firmu, mívají úspěch. V osobním životě jsou ale netolerantní a bez rozpaků umí ukončit vztah.

7: Lidé, kteří usilují o lepší svět. Věří, že lidé by si měli pomoci především sami, což z nich činí vynikající učitele. Při práci se sociálně slabými nebo tělesně postiženými postupují překvapivě otevřeně a prakticky. Pokud partneři příliš nezasahují do jejich soukromí, bývají vztahy s nimi uspokojivé.

8: Jedinci s organizačními schopnostmi, schopnostmi pracovat v politice nebo místní správě. Tito lidé potřebují ovlivňovat své prostředí a tvrdě pracují, aby se udrželi na vrcholu, a to mnohdy na úkor rodinných vztahů.

9: Lidé, kteří umí rychle najít řešení zdánlivě neřešitelného problému. Na pomalé jednání ostatních reagují netrpělivostí a kritickými poznámkami. Mají rádi změny a chtějí vyzkoušet vše, co život nabízí. Když někdo získá jejich náklonnost, může se na ně spolehnout i v těch nejtěžších časech.

11: Tito tvořiví lidé mívají potřebu předat lidem poselství a nejlépe jim vyhovuje práce v oblasti módy, filmu, v televizi nebo v nějakém vydavatelství. Dokáží ovlivnit masy. Je třeba aby svou moc používaly rozumně, protože ostatní je poslouchají.

22:Lidé s tak mocným číslem jsou zrozeni pro vyniknutí v každé společnosti. Umí se rychle dostat ze dna na vrchol. Neměli by podléhat uspokojení, nebo o své nikoli zanedbatelné úspěchy přijdou.

Číslo směřování

1:Vlastnosti: nadvláda, síla, kontrola, sebeuplatnění, zasvěcení, tyranie, arogance, uvědomění, nepřátelství, nezávislost, frustrace, autorita, optimismus, pesimismus, tolerance, sebedůvěra, sebeúcta, tvořivost, přizpůsobivost, srdečnost, sláva, sebezveličování

2:Vlastnosti: emoce, výchova, soudržnost, pasivita, nálady, pocity, citlivost, reakce, obavy, plachost, podvádění, paranoia, vlídnost, stálost, opatrnost, kompromis, poklid, mučednictví, přizpůsobivost, spolupráce, rovnováha, přesvědčování, uvažování

3:Vlastnosti: expanze, veselost, výstřednost, nadřazenost, chlubivost, chvála, znalost, rada, domýšlivost, marnotratnost, pokrytectví, netolerantnost, chtivost, entuziasmus, vyrovnanost, dokončení, osobnost, závist, horlivost, radost, smělost, realismus, výmluvnost, štěstí

4:Vlastnosti: vytrvalost, spořádanost, rozhodnost, věrnost, důvěra, samolibost, úcta, odolnost, solidnost, nepružnost, útlak, tradice, rutina, váženost, opatrnost, domáckost, zdatnost, bezpečí, oddanost, pevnost, strnulost, houževnatost, moralizování, úspornost, práce

5:Vlastnosti: zvědavost, komunikace, důvtip, prodávání, inteligence, pohyb, nesourodnost, nestálost, nedbalost, proměnlivost, různorodost, humor, myšlenky, učení, upřímnost, čestnost, genialita, výmluvnost, neklid, plynulost, vynalézavost, zručnost, přizpůsobivost, obratnost

6:Vlastnosti: harmonie, rovnováha, šarm, spokojenost, pochopení, sobeckost, lenost, materialismus, shovívavost, panovačnost, nenasytnost, cynismus, bezstarostnost, porozumění, umění, blahobyt, poctivost, soucit, upjatost, krása, ocenění, uspokojení, popularita

7:Vlastnosti: mystika, dokončení, idealismus, vnímání, iluze, klamání, představivost, svádění, únik, zmatení, podvody, osamělost, rezervovanost, nereálnost, metafyzika, hledání, tvořivost, vize, slitování, poklid, poslání, soukromí, pokání, sebezapření

8:Vlastnosti: ambice, úsilí, odhodlání, odolnost, vytrvalost, izolace, samota, žádostivost, materialismus, praktičnost, vůdcovství, dozor, zaujatost, kontrola, detaily, zodpovědnost, úspěch, síla, náročnost, závist, nutkání, spolupráce, rozmrzelost, zanedbání, konvenčnost

9:Vlastnosti: čin, elán, svěžest, vitalita, energie, neklid, agrese, nedšení, počátek, soutěž, spěch, neohroženost, výzva, prudkost, přitažlivost, magnetismus, nespolehlivost, čestnost, strohost, analýza, podnikavost, originalita, konstruktivnost, duchapřítomnost

11:Vlastnosti: moc, síla, elán, odvaha, projev, inspirace, rozhodnost, obdiv, úcta, ustrašenost, idealismus, zásady, věrnost, vliv, tvořivost, vemlouvavost, přesvědčení, víra, podpora, fanatismus, nadřazenost, pragmatismus, chápavost, reformy

22:Vlastnosti: dokonalost, uspokojení, naplnění, znalost, pochopení, osvícení, lenost, nevinnost, moudrost, dosažení, uskutečnění, uvědomění, mistrovství, představivost, lidskost, soustředěnost, sny, lhostejnost, diplomacie, cíl, rovnováha, nerovnováha


  

 

 

 

 

 

Den narození

Den narození
Den narození je jedním z velmi důležitých údajů pro každého. Ukazuje nám na charakteristické vlastnosti, ponaučení a rovněž i slabiny, kterých je třeba se vystříhat.

Vždy u každého data narození proto budou uvedeny 2 části:
1) možnosti, které nám jsou dány
2) naše slabiny a čemu je dobré se naučit

 
Den narození, charakter
 1-nezávislost. 2-družnost, 3-kamarádství, 4-vyrovnanost, 5-vnímavost, 6-harmonie, 7-zkušenost, 8-rovnováha, 9-uvážlivost, 10-síla, 11-citlivost, 12-všestranost, 13-zranitelnost, 14-cílevědomost, 15-odvaha, 16-přímočarost, 17-zdatnost, 18-odpovědnost, 19-účastenství, 20-intuice, 21-pochopení, 22-vytrvalost, 23-samostatnost, 24-přívětivost, 25-nenáročnost, 26-průraznost, 27-svědomitost, 28-rozpornost, 29-nepřehlednost, 30-ráznost, 31-motivace
 
 

Životní číslo

Životní číslo
Mezi nejdůležitější čísla vedle dne narození patří i tzv. životní neboli osudové číslo. Získáme ho součtem celého data narození a redukujeme na čísla 1 – 9, přičemž čísla 11 a 22 se neredukují.

Příklad:
Datum narození: 14. 8. 1967
Životní číslo je: 1 + 4 + 8 + 1 + 9 + 6 + 7 = 36 = 3 + 6 = 9

 
 
Životní číslo 1

Má sklon k vůdcovství. Má odvahu a inspiraci. Je aktivní a tvůrčí. Přednost dává individuálnímu úspěchu. Schopnost prosadit se vlastní iniciativou a vůli uspět. Je třeba více času věnovat druhým. Je dobré ji chválit.

 

Životní číslo 2Tato osoba je snášenlivá. Laskavá a vyniká velmi dobrou intuicí. Kterou může využívat při své činnosti. Je dobré naslouchat druhým, mít trpělivost a učit se umění diplomacie. Nedostatek odvahy k realizaci plánů. Iniciativu přenechává druhému. Od partnera potřebuje oddanost.
 
Životní číslo 3
Tato osoba je mentálně čilá a má činorodou mysl. Je tvořivá, originální a má dobrou obrazotvornost. Nesnáší nudu. Ráda spolupracuje s druhými lidmi. Vyniká osobním kouzlem a vtipem. Je kritická k druhým, a proto je třeba se učit určité diplomacii. Pro aktivní činnost potřebuje pracovat bez zábran a s volností.
 
Životní číslo 4
Dosáhne pracovních úspěchů díky své vytrvalosti a systematické práci. Důležitá je důslednost a pořádek. Úspěch v pozdějším věku a po poměrně usilovné práci. Důležitá je trpělivost. Tato osoba je praktická a konzervativní.
 
Životní číslo 5
Tato osoba potřebuje pohyb, změny a ráda cestuje. Vyhledává svobodu a dobrodružství. Je přístupná novým věcem a myšlenkám. Má vůdcovské sklony. Má dobré šance. Je ambiciózní, avšak velmi citlivá a vyhýbá se rutině a nudě.
 
Životní číslo 6
Velmi často tato osoba bude před volbou a je třeba se dobře rozhodovat tváři v tvář vznikajícím příležitostem. Partnerství, rodina, domov jsou základem pro úspěch. Ráda pomáhá druhým.
 
Životní číslo 7
Tato osoba dává přednost duševní práci. Je snaha se realizovat ve skutečném kvalitním životě a vyvíjet se prací na sobě samém. Potřebuje pro svůj život přátelství.
 
Životní číslo 8
Tato osoba je ctižádostivá. Touží po moci a penězích. Riskantní cesty jí přinesou úspěch. Problémem je někdy nedostatek odvahy, odolnosti a duševní rovnováhy. Má dobré řídící a organizační schopnosti. Je houževnatá, vytrvalá, ale konzervativní.
 
Životní číslo 9
Tato osoba hledá ideál. Bude podnikat cesty, aby získala zkušenosti a setkání s významnými lidmi. Má vysokou úroveň mentální energie a všechna úskalí a problémy zvládne.
 
Životní číslo 11
Tato osoba je ambiciózní a inteligentní. Může dosáhnout velkého úspěchu, ale i krachu. Je nadaná a má sklon k vizím. Dovede využívat inspirace shora. Je potřebná trpělivost a vyrovnanost a dále více vůle. Je citlivá a tvořivá.
 
Životní číslo 22

Tato osoba má snahu po kolektivní činnosti. Je vysoké inteligence. Osobní život je na druhém místě. Má touhu budovat pro druhé. Vidí daleko a v širokých souvislostech.

 

 

Numerologická mřížka

 
 
Numerologická mřížka
Obrazně si můžeme energie našeho data narození představit a uspořádat, když je zaneseme do numerologické mřížky. Datum narození přirozeně nevyplní všechna políčka v numerologické mřížce, ale je možné, že v některém políčku budou stejná čísla vícekrát. Je důležité, abyste čísla data narození posuzovali jak jednotlivě, tak také jako celkový obraz. Pomůže vám to vidět nastíněné schopnosti, silné a slabé stránky v jejich souhře a lépe porozumíte sami sobě.

 

 

 

Roviny v mřížce

Plné roviny
Plné roviny
Je možné, že v numerologické mřížce jsou čísla jedno vedle druhého, a to ať vertikálně, horizontálně nebo diagonálně. Tyto řady čísel jsou tzv. plné roviny a znamenají určité dodatečné síly a schopnosti.
 
Prázdné roviny
Prázdné roviny
Existují ale také prázdné roviny, tzn. že v numerologické mřížce není některá rovina vyplněná. Také prázdné roviny poukazují na určité charakterové vlastnosti.
 
Žádné roviny

Žádné roviny

Může se přirozeně také stát, že v datu narození nenajdeme žádné roviny. Potom jsou hodnocena pouze čísla, a to jak ta, která se objevují, tak i ta chybějící
 

 

Osobní roční vibrace (ORV)

Roční vibrace vyvolané čísly v datu narození nám povědí mnohé o povaze a schopnostech každého z nás. Čísla sama vytvářejí vibrace a tyto vibrace mají pro každý rok svůj specifický význam. Říká se jim osobní roční vibrace.

Účinky každé vibrace trvají po dobu dvanácti měsíců, od jedněch narozenin ke druhým. Tyto vibrace probíhají v devítiletých cyklech, každý rok přináší změnu vibrace od jedničky až do devítky a pak se vrací zpět k jedničce. Na začátku každého dalšího devítiletého cyklu je v člověku nastřádáno už dost zkušeností a jeho vědomí je rozvinuto natolik, aby mohl započít nový cyklus ve vyšší rovině. Ponaučení uvnitř každého z těchto cyklů vývoje závisí na tom, co jsme se naučili předtím, a na tom, nakolik jsme stačili rozšířit své vědomí, proto se některá ponaučení navzájem podobají, ale způsob, jakým se s těmito ustavičnými cykly vypořádáváme, je pokaždé odlišný.

 

Osobní roční vibrace 1
Osobní roční vibrace

V osobní roční vibraci jedničky si mohou lidé připadat velmi osamělí. Je to rok, kdy jim dělá potíže najít přátele nebo kdy v již existujících vztazích vyvstávají problémy. Číslo jedna představuje nezávislost, nové začátky a příležitosti, a lidé mají sklon dělat věci více po svém. Pro partnera zvyklého dělat všechno „společně“ může být těžké, když zjistí, že se jeho protějšek začíná osamostatňovat a chce být v některých ohledech nezávislejší. Může ho začít podezírat a dožadovat se vysvětlení, nebo si může začít připadat odstrčený a marně si láme hlavu, kde udělal chybu.

Osobní roční vibrace 2
Osobní roční vibrace

Rok s osobní vibrací dvojky se výborně hodí k navazování vztahů. Je to rok, kdy se lidé nejsnáze přátelí a se všemi lépe vycházejí. Je to doba, kdy se potřebují podělit o své pocity a každodenní zážitky, které považují za důležité. Stres by zasáhl lidi v průběhu této vibrace velmi hluboce, proto je důležité žít v klidném prostředí, kde si mohou udržet životní rovnováhu, jinak jim hrozí onemocnění.

Osobní roční vibrace 3
Osobní roční vibrace

Osobní roční vibrace čísla tři s sebou přináší myšlenkovou činorodost a vyvolává potřebu uvolnit energii společenskými kontakty, studiem a různými koníčky. Komunikace nabývá v tomto roce na důležitosti, s důrazem na sebevyjádření ve všech oblastech. Pokud není mentální energie správně usměrněna, mohou se lidé stát nedůtklivými a kritickými, případně začnou trpět zlými sny či nespavostí.

Osobní roční vibrace 4
Osobní roční vibrace

Osobní roční vibrace čísla čtyři znamená období fyzicky nesmírně aktivní. Lidé se musí naučit dodržovat v tomto roce určitý rytmus, aby svou energii účelně využili, ale nezašli přitom příliš daleko a nakonec neonemocněli. V tomto období má člověk tendenci utápět se v práci a nevěnovat pozornost varovným známkám přepracování. Objevuje se i sklon k unáhleným rozhodnutím, která vedou k různým omezením a z toho plynoucím frustracím. Když se lidé k něčemu odhodlají, zjišťují, že toho plynoucím frustracím. Když se lidé k něčemu odhodlají, zjišťují, že na každém kroku narážejí na překážky a ustavičně jim něco stojí v cestě.

Osobní roční vibrace 5
Osobní roční vibrace

Osobní roční vibrace čísla pět představuje obrat a osvobození ode všech omezení, kterým člověk podléhal v průběhu předchozích čtyř vibrací. Během tohoto dvanáctiměsíčního období může dojít k pohybu a k nezbytným změnám jak uvnitř dané osoby, tak ve vnějších okolnostech. Je důležité, aby lidé pochopili, že změny neznamenají jen nejistotu do budoucna, ale představují také příležitost postoupit dál. V zásadě však budou v tomto roce změny vítané, lidé nebudou mít stání a budou cítit potřebu vymanit se ze zavedených pravidel a návyků a ověřit si vlastní soběstačnost.

Osobní roční vibrace 6
Osobní roční vibrace
V průběhu osobní roční vibrace čísla šest se člověk ocitá před mnoha možnostmi volby. Odpovědnost a kázeň, jimž se naučil v předcházejícím roce, teď budou podrobeny zkoušce. Své povinnosti vůči rodině, přátelům i širšímu společenství bude člověk chápat jako samozřejmost, protože jeho uvědomění se v průběhu tohoto roku rozšíří za hranice relativně malé části světa, na níž byl zvyklý. V průběhu tohoto období je například pro lidi běžné nabídnout pomoc potřebným, a naopak se setkávat se žádostmi o pomoc v nejrůznějších problémech ze strany rodiny a přátel.
Osobní roční vibrace 7
Osobní roční vibrace

Osobní roční vibrace čísla sedm vyvolávají změny, které se mohou velice bolestivě dotknout citů. Dojde ke změnám v přátelských i milostných vztazích, doma i v práci, a dokonce i v nitru člověka, jde tedy o rok velmi namáhavý. Smyslem problémů, které v tomto období vyvstanou, je přimět člověka, aby se vrátil k vlastním vnitřním zdrojům, začal spoléhat spíše na sebe než na druhé a uvědomil si, v čem spočívá jeho síla.

Osobní roční vibrace 8
Osobní roční vibrace

Osobní roční vibrace čísla osm přináší čas, v němž může člověk po změnách uplynulého roku znovu získat rovnováhu a klid a vytěžit z předcházejících zkušeností pochopení a sílu. Osmička je číslem karmy a rovnováhy, úspěch tohoto období tedy závisí na tom, jak si člověk vedl v celém svém dosavadním životě. Pokud do něj vložil velkou dávku usilovné práce, rozmyslu a dobré vůle, dočká se s největší pravděpodobností náležité odměny i pokud se choval sobecky, bez úcty a tolerance k druhým, dočká se spravedlivé odplaty. Karma je řetěz příčin a následků – dávání a braní, spravedlnosti a nespravedlnosti, akce a reakce – který trvá, dokud není dosaženo přirozené rovnováhy a tato rovnováha nezůstane zachována. To je klíč k životu a celému jeho smyslu.

Osobní roční vibrace 9
Osobní roční vibrace

Osobní roční vibrace devět představuje naplnění a zakončení cyklů a pohotovost postoupit v nadcházejícím roce do vyšší roviny s novou osobní roční vibrací čísla jedna. Někdy může mít člověk v téhle době pocit, že se mu majetek, situace i lidi „vymykají z rukou“, a to může v těch, kteří nijak netouží po změně ani pokroku, vyvolat úzkost a neklid. Je v lidské přirozenosti držet se toho, co máme, a jsou lidé, kterým vlastní nejistota nedovolí se toho pustit ani tehdy, když není žádná naděje na úspěch. Někdy se říká, že tonoucí se chytá i stébla, a to platí i v tomto případě. Stejně jako osobní roční vibrace sedmičky mohou i osobní roční vibrace devítky způsobit mnoho potíží i zmatků, ale rozdíl je v tom, že zatímco osobní roční vibrace sedmičky je obdobím důležitým pro vzrůst duchovního uvědomění, má osobní roční vibrace devítky význam pro vzrůst uvědomění osobního a také osobní odpovědnosti.

Osobní roční vibrace 11
Osobní roční vibrace

Ponaučení osobní roční vibrace čísla jedenáct mohou být velmi duchovní povahy a lidé k sobě pod jejich vlivem mohou přitahovat inspirační energii na vyšší úrovni, a tou pak dál inspirovat jiné. Tato ponaučení, či příležitosti se učit, se zpravidla objevují v bouřlivých situacích, které nastávají vždy v prvních třech měsících období, tedy do tří měsíců po vašich narozeninách.  

 

Karmické trojúhelníky

Trojúhelníky devítiletých vibračních cyklů umožňují člověku přehlédnout všechny cykly naráz a lépe porozumět vlastnímu životu. Každý trojúhelník je pod vlivem čísla, utvářejícího devítiletou vibraci, jež zůstává neměnná po celých devět let cyklu, během něhož člověk prochází jednotlivými osobními ročními vibracemi od jedné do devíti.

 

karmické trojúhelníky

Karmické trojúhelníky
devítiletých vibračních cyklů

Trojúhelníky devítiletých vibračních cyklů umožňují člověku přehlédnout všechny cykly naráz a lépe porozumět vlastnímu životu. Každý trojúhelník je pod vlivem čísla, utvářejícího devítiletou vibraci, jež zůstává neměnná po celých devět let cyklu, během něhož člověk prochází jednotlivými osobními ročními vibracemi od jedné do devíti.
Základní devítiletá vibrace udává tón každému z devítiletých cyklů a vrchol každého trojúhelníku představuje vyvrcholení či nejvyšší stupeň určitého devítiletého cyklu a počátek dalšího. Z toho důvodu splývá každý vrchol trojúhelníku spíše s osobní roční vibrací devět než jedna. Na počátku každého cyklu už člověk nastřádal dostatek zkušeností k tomu, aby jej mohl započít ve vyšší rovině existence.

Snadný návod na sestavení trojúhelníků
 

V numerologii se používá jedenácti čísel. Jedničky až devítky, jedenáctky a dvaadvacítky. K výpočtu svého osudového čísla musíme sečíst všechny číslovky data narození. Dvojciferná čísla mimo jedenáctky a dvacet dvojky musíme následujícím způsobem zredukovat na jednu číslici.

Čím lépe si budeme uvědomovat vibrace čísel a číselných kombinací v datech narození, tím jasněji budeme moci chápat sami sebe i své blízké. Můžeme také předvídat a chápat každoroční cykly a rozpoznat vliv čísel na celou lidskou společnost.

Každý z nás zasahuje svůj vlastní osobní cyklus v den, kdy se narodí, čísla v našem datu narození nám poskytují mřížku – vzorec, kterým můžeme měřit kvalitu své existence. Z této mřížky je možno vyčíst všechny individuální schopnosti a předpoklady, s nimiž jsme se narodili, stejně jako naše záporné vlastnosti a ponaučení, která si na tomto světě musíme osvojit.