Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 Osobnosti české historie

 

 

 

Panovníci, politici a státníci  http://www.rucniprace.cz/obchod/pp382-karel-iv.php

 • Karel IV. – jeden z nejvýznamnějších českých panovníků
 • Rudolf II. – vášnivý mecenáš vědy a umění
 • František Palacký - vůdčí osobnost českého národního obrození
 • Edvard Beneš - druhý československý prezident
 • Tomáš Garrigue Masaryk – filozof, první československý prezident

Myslitelé   http://www.scmlondon.org/?p=602

 • Svatý Václav – patron českých zemí
 • Svatý Vojtěch – pronásledovaný biskup
 • Jan Nepomucký – patron české země, zpovědníků, mlynářů a vorařů
 • Jan Hus – kritik soudobé církevní tradice
 • Petr Chelčický – zakladatel Jednoty bratrské
 • Daniel Adam z Veleslavína – tiskař, který se zasloužil o kodifikaci humanistické češtiny
 • Jan Blahoslav – překladatel Nového zákona pro Bibli kralickou
 • Jan Amos Komenský – autor moderního pojetí výchovy a vzdělávání
 • Rabbi Jehuda Liva ben Becalel – talmudický pedagog a údajný tvůrce Golema
 • Karel Havlíček Borovský – protiabsolutistický satirik, novinář a kritik
 • Josef Dobrovský – osvícenský vědec, největší osobnost českého obrození
 • Josef Jungmann – obrozenecký iniciátor rozvoje českého jazyka
 • František Xaver Šalda – nové pojetí kritiky jako samostatného uměleckého projevu
 • Jan Patočka - filozof, první mluvčí Charty 77

Sportovci  http://foro.deportesonline.com/viewtopic.php?f=19&t=613

 • Jaroslav Drobný - hokejista a tenista, vítěz Wimbledonu v r. 1954
 • Ivan Hlinka - trojnásobným mistrem světa v hokeji, člen Hokejové síně slávy IIHF
 • Eliška Junková - vítězka Velké ceny Německa v kategorii vozů do 3000 cm³ (1927)
 • Emil Zátopek - čtyřnásobný olympijský vítěz v bězích na dlouhou trať

 Architekti a sochaři

 • Matyáš z Arrasu – projektant a první stavitel chrámu sv. Víta na Pražském hradě
 • Petr Parléř – gotický projektant a stavitel, druhý architekt chrámu sv. Víta
 • Matyáš Bernard Braun – autor sousoší na zámku v Kuksu
 • Jean-Baptiste Gaspard Debureau – jedna z nejvýraznějších postav evropské pantomimy 19. století
 • Josef Václav Myslbek - jedna z nejvýznamnějších postav českého sochařství 2. pol. 19. století
 • Jaromír Funke – fotograf funkcionalista
 • Otakar Diblík – šéfdesignér renomovaného studia Bonetto
 • Josef Gočár - zakladatelská osobnost funkcionalismu
 • Vladimír Preclík – mezinárodně uznávaný sochař

Hudebnícihttp://www.cantus.ami.cz/Dvorak3.htm

 • Pavel Josef Vejvanovský - první český skladatel barokní instrumentální hudby
 • Antonín Dvořák – hudební skladatel, autor Rusalky i 9. symfonie Z Nového světa
 • Bedřich Smetana - spoluzakladatel české národní hudby, autor mj. Prodané nevěsty
 • Ema Destinnová - operní pěvkyně, spolupracovala i s Enrikem Carusem
 • Leoš Janáček – operní skladatel, autor mj. opery Její pastorkyňa
 • Bohuslav Martinů - hudební skladatel orchestrální, komorní i koncertní tvorby

Malíři a výtvarníci  http://www.praha-smichov.cz/gallery.php?akce=obrazek_ukaz&media_id=38

 • Mikoláš Aleš - jeden z nejvýznamnějších představitelů českého národně orientovaného malířství
 • Petr Brandl - český malíř vrcholného baroka
 • Julius Mařák – vedoucí krajinářské školy na pražské Akademii
 • Josef Augusta – malíř a popularizátor paleontologie
 • Vladimír Boudník - průkopník české poválečné abstrakce a akčního umění
 • Zdeněk Burian - vypracoval vědecky podložené malby pravěkých živočichů a lidí
 • Jiří Kolář – básník a výtvarník světově uznávaných koláží
 • František Kupka - průkopník abstraktního malířství
 • Mikuláš Medek – malíř s originální obrazovou metaforikou existence člověka
 • Alfons Mucha – vrcholný malíř a grafik období secese
 • Josef Šíma - malíř civilismu a poetismu, později surrealista
 • Max Švabinský – vrcholný představitel monumentální tvorby, autor výzdoby oken chrámu sv. Víta
 • Václav Hejna - malíř, grafik, který na konci 30. let předznamenal hnutí informelu
 • Josef Váchal - malíř, grafik, ilustrátor, sochař, řezbář, prozaik a básník
 • František Drtikol - představitel moderní fotografie
 • Josef  Sudek - zakladatel české moderní fotografie
 • Jitka Válová - malířka a grafička
 • Květa Válová – malířka a grafička
 • Jan Zrzavý - český malíř, grafik, ilustrátor a scénický výtvarník

Film a divadlo http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Kliment_Klicpera

 • Václav Kliment Klicpera – dramatik, autor konverzačních komedií
 • Matěj Kopecký - patriarcha českého loutkářství
 • Ladislav Stroupežnický – autor hry Naši furianti
 • Jan Nepomuk Štěpánek – dramaturg Národního divadla
 • Josef Kajetán Tyl - po smrti Jana Nepomuka Štěpánka vůdčí osobnost českého divadelnictví
 • Vlasta Burian – jedna z nejpopulárnějších českých filmových hvězd
 • Ladislav Fialka - zakladatel české moderní pantomimy
 • Hugo Haas – herec, který se uplatnil i ve studiích USA
 • Gustav Machatý - jeden z prvních internacionálních českých filmařů
 • Anny Ondráková - hlavní ženská postava v prvním zvukovém filmu Alfreda Hitchcocka Její zpověď
 • Alfréd Radok – autor projektu Laterna Magika, která originálně propojila divadlo a film
 • Josef Skupa - zavedl novou typovou dvojici loutek Spejbl a Hurvínek
 • Jiří Trnka – režisér loutkových filmů, jeho Andersenovy Pohádky se ve Francii staly nejkrásnější knihou pro děti
 • Hermína Týrlová - první dáma českého animovaného filmu
 • Vladislav Vančura – filmový režisér, autor knihy Markéta Lazarová
 • Eduard Vojan - velká osobnost českého herectví
 • Jiří Voskovec - spolu s Janem Werichem vytvořili proslulou hereckou a tvůrčí dvojici (označovanou jako V+W), která vévodila avantgardnímu Osvobozenému divadlu
 • Jan Werich – spolu s Jiřím Voskovcem působil v Osvobozeném divadle, univerzální herecká osobnost
 • Miloš Kirschner - dlouholetý hlavní interpret Divadla Spejbla a Hurvínka
 • Karel Zeman - přední představitel animovaného a trikového filmu

Vědci a průkopníci

 • Johan Gregor Mendel - zakladatel genetiky
 • Jan Jessenius – realizátor první veřejné pitvy lidského těla
 • Prokop Diviš - průkopník elektroléčby, vynálezce bleskosvodu
 • Jan Evangelista Purkyně – autor buněčné teorie
 • Josef Ressel – vynálezce lodního šroubu
 • Emil Škoda – zakladatel Škodových závodů, nejvýznamnějšího strojírenského podniku ČSR
 • Eduard Babák - proslul výzkumy účinků kyslíku v tělovém hospodářství
 • Tomáš Baťa – zakladatel celosvětové obuvnické značky Baťa
 • Sigmund Freud – zakladatel psychoanalýzy
 • Jaroslav Heyrovský - zakladatel české polarografické školy
 • Emil Holub - lékař a cestovatel, v 19. století podnikl tři výpravy do středu Afriky
 • František Křižík - postavil první elektrifikovanou tramvajovou linku do Stromovky
 • Ernst Mach - teoreticky vydedukoval a experimentálně potvrdil existenci rázové vlny
 • Otto Wichterle - vynálezce silonu a gelových kontaktních čoček

Spisovatelé a básníci

 • Kosmas – první český dějepisec, autor tzv. Kosmovy kroniky české
 • Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic - humanistický literát
 • Václav Hájek z Libočan – dějepisec, autor Kroniky české
 • Adam Michna z Otradovic - jeden z nejvýraznějších autorů české barokní poezie
 • Bohuslav Balbín – autor Obrany jazyka slovanského, podpora obrozenců
 • Svatopluk Čech – oblíbený básník i prozaik
 • František Ladislav Čelakovský – vydavatel slovanských písní a básní
 • Václav Thám - autor první novočeské básnické antologie
 • Karel Ignác Thám - autor dobově oblíbené Obrany jazyka českého proti zlobivým jeho nactiutrhačům
 • Karel Jaromír Erben - básník, sběratel lidové slovesnosti
 • Alois Jirásek - autor rozsáhlého historického románového díla inspirovaného husitstvím
 • Karel Hynek Mácha - největší český romantický básník
 • Alois Mrštík – spoluautor slavného realistického dramatu Maryša
 • Vilém Mrštík - spoluautor slavného realistického dramatu Maryša
 • Božena Němcová - nejmilovanější česká spisovatelka
 • Jan Neruda - autor pěti sbírek, které tvoří pilíře českého básnictví
 • Otokar Březina - představitel tzv. České moderny
 • Karel Čapek – spisovatel a filosof
 • Josef Čapek – básník, dramatik, malíř a ilustrátor, pro hru R. U. R. vymyslel slovo „robot“
 • Jaroslav Hašek - autor světoznámého románu Osudy dobrého vojáka Švejka
 • Bohumil Hrabal – autor poetických prózách s tragikomickými osudy osob
 • Franz Kafka - spisovatel německo-židovského původu, autor povídek Proměna a Proces
 • Vítězslav Nezval - osobitý představitel básnického poetismu
 • Jaroslav Seifert - nositel Nobelovy ceny za literaturu 1984
 • Josef Václav Sládek – největší překladatel Shakespeara 19. století
 • Jaroslav Vrchlický – český básník a překladatel

Bojovníci  http://www.dejepis.com/index.php?page=000&kap=010&pod=4

 • Jan Žižka z Trocnova – radikální husitský vojevůdce 
 • Albrecht z Valdštejna – jeden z nejbohatších českých šlechticů své doby, nepřítel krále

Čeští nositelé Nobelovy ceny